معنی go on to a better place
معنی go on to a better place

معنی go on to a better place به فارسی

معنی go on to a better place به فارسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی go on to a better place می پردازیم.

کودک شما حیوان خانگی داشته است که مرده است. برای اینکه او را ارام کنید به او می گویید:

She’s gone on to a better place now.

 

معنی go on to a better place

وقتی فردی از دنیا می رود، و می خواهید به دوستان و خانواده او آرامش دهید، به آنها می گویید که “has gone on to a better place”

معنی go on to a better place
معنی go on to a better place

معنی go on to a better place یعنی اینکه شخص متوفی به بهشت رفته است. در این عبارت a better place کنایه از بهشت یا همان heaven است. بنا به باورهای مذهبی، بهشت جای لذتبخشی است که انسانهای صالح بعد از مرگ به آنجا می روند. البته باید بدانید که قبل از اینکه از has gone on to a better place استفاده کنید، مطمئن شوید که فرد بازمانده به بهشت و دنیای بعد از مرگ اعتقاد دارد.

اصطلاح has gone on to a better place علاوه بر اینکه در مورد انسان ها به کار می رود، در مورد حیوانات خانگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مطلب پیشنهادی

معنی early riser

معنی early riser

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی early riser …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.