معنی have a look
معنی have a look

معنی have a look : آموزش زبان انگلیسی

در این قسمت از اموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی have a look به فارسی و انگلیسی، مترادف have a look و ارائه چند جمله نمونه از آن می پردازیم.

ترجمه تحت اللفظی have a look

have یعنی جلب کردن ،بدست اوردن، گذاشتن.

look یعنی نظر، نگاه.

و ترجمه تحت اللفظی have a look یعنی به دست آوردن یک نگاه، جلب کردن یک نگاه که با منظور انگلیسی زبان ها از این فعل بسیار نزدیک است. معنی این فعل در ادامه ارائه شده است.

معنای have a look به فارسی

نگاه کردن، معاینه کردن، توجه کردن به چیزی، افتادن نگاه ها به سویی

مترادف های have a look

Get a load oftake a look, look at with attention

معنای have a look به انگلیسی همراه با مثالهای کاربردی:

have a look :

get a load, take a look, look – perceive with attention; direct one’s gaze towards;

She looked over the expanse of land.

Look at your child!

Look–a deer in the backyard!

مطلب پیشنهادی

فرق psychiatry با psychology

فرق psychiatry با psychology در زبان انگلیسی

فرق psychiatry با psychology در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *