معنی pursue و تلفظ آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی pursue می پردازیم و در کنار آن با تلفظ صحیح آن آشنا می شویم. ضمن اینکه حالات مختلف(اسم، فعل و…) این کلمه را یاد می گیریم.

کلمه pursue فعل است. وقتی در زندگی یک فعالیت، یک هدف را به طور مستمر دنبال می کنید و دست از آن بر نمی دارید شما آن فعالیت را pursue می کنید. مثلا به زبان انگلیسی علاقه مندید و هر روز اندکی از وقت خود را به یادگیری آن اختصاص می دهید و این کار را به مدت طولانی دنبال کرده اید و از یادگیری آن ناامید نشده اید. شما در اینجا یادگیری زبان انگلیسی را pursue می کنید.

با این توضیحات ترجمه pursue یعنی دنبال کردن، ادامه دادن، تلاش کردن مستمر، کار کردن در، پافشاری کردن بر، تعقیب کردن

 

کلمات هم خانواده pursue

اسم

فعل

pursuer, pursuit

pursue

برای شنیدن توضیحات معنی pursue، نحوه تلفظ آن، موقعیت استفاده از آن به فیلم کوتاه زیر نگاه کنید و در آخر به سوال آن جواب دهید که کدام گزینه اسم pursue است.

معنی pursue به انگلیسی

pursue /pəˈsjuː/ US /pɚˈsuː/

۱٫ to continue doing an activity or trying to achieve something over a long period of time 

She plans to pursue a career in politics.

Students should pursue their own interests, as well as do their school work.

۲٫ pursue the matter/argument/question etc to continue trying to find out about or persuade someone about a particular subject:

Janet did not dare pursue the matter further.

The defence pursued the question of Dr Carrington’s state of mind.

۳٫ to chase or follow someone or something, in order to catch them, attack them etc

Briggs ran across the field with one officer pursuing him.

۴٫ to keep trying to persuade someone to have a relationship with you:

I was pleased, but somewhat embarrassed, when she pursued me.

کلمات متداول همراه با pursue

کلمه pursue در اکثر مواقع با کلمات خاصی همراه می آید که تعدادی از آنها در اینجا آورده شده است. و برای هر کدام مثالی در قالب یک جمله داده شده است:

pursue a goal/aim/objective etc

companies that pursue the traditional goal of profits

a campaign promise to pursue policies that will help the poor

She is ruthless in pursuing her goals.

pursue a career

You have to be dedicated to pursue a career in medicine.

He decided to pursue a career in television.

pursue an interest 

Always encourage children to pursue their interests.

Michael Evans is leaving the company to pursue his own business interests.

pursue a goal/aim/objective

She was known to be ruthless in pursuing her goals.

pursue your ambitions

David left the company to pursue his political ambitions.

pursue a policy/strategy

The organization is pursuing a policy of cost cutting.

مطلب پیشنهادی

معنی once و ساختار گرامری آن در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی once و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.