معنی the tip of the spear

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی به بررسی معنی the tip of the spear می پردازیم. قبل از پرداختن به معنی این اصطلاح کلمات تشکیل دهنده آن را ترجمه می کنیم.

tip یعنی نوک.

spear یعنی شمشیر، خنجر(البته کلمه sword هم در انگلیسی به معنی شمشیر است که sword متداول تر است).

با توجه به ترجمه کلمات اصطلاح the tip of the spear معنی ظاهری آن یعنی نوک شمشیر.

اما آیا واقعا منظور انگلیسی زبان ها از the tip of the spear نوک شمشیر است. برای اینکه به این سوال پاسخ دهید: به جمله زیر دقت کنید:

I’m the the tip of the spear. Releasing me would be the smart move.

از جمله بالا اینطور بر می آید که گوینده گروگان گرفته شده است او به گروگان گیر می گوید که آزاد کردن او کار عاقلانه ای است. چون او the tip of the spear است.

بله طبق جمله بالا، معنای the tip of the spear نوک شمشیر نیست. بلکه یک شخص مهم است که می تواند برای گرون گیر کارهای بزرگی انجام دهد.

پس معنی the tip of the spear یعنی شخص مهم، فرد مهم.

در اصطلاح the tip of the spear، قسمت اول آن یعنی the tip of خیلی پرکابرد است. برای گفتن عباراتی مثل نوک کوه یخ، نوک زبان، نوک بینی و …. از the tip of  استفاده می شود.

که معادل انگلیسی آن در زیر آمده است:

the tip of nose

the tip of tongue

the tip of iceberg

 

معنی the tip of the spear به انگلیسی به همراه مثال:

the tip of the spear

a person or group of people that is the first to do something considered difficult or dangerous, especially a group of soldiers, etc. who are the first to enter a battle area:

Aircraft carriers and their battle groups have served as the leading edge of the US military – “the tip of the spear,” as the admirals like to say.

He has been the self-appointed tip of the spear in the fight against illegal immigration.

“Artists need to be the tip of the spear in this new digital world we are moving into,” he says.

the leading position that someone or a group of people is in when there is a possibility of something difficult or dangerous happening :

Feeding troops at the tip of the spear remains one of the most difficult tasks for the US war machine.

The unit is at the tip of the spear in a new plan to quell violence in the city.

مطلب پیشنهادی

فرق بین article و essay در زبان انگلیسی

در این قسمت از زبان علم با ارائه معنی essay و article به بررسی فرق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *