چند نمونه برای adverbs and adverbials expressions [ عبارت های قیدی ]

On the whole : در مجموع
__ On the whole , I think female teachers are better than male teachers.
در مجموع، من فکر میکنم که معلم های خانم از معلم های آقا بهتر هستند .

Besides :در کنار / بعلاوه / از طرفی دیگر
__ I don’t think I’ll go to Jack’s party because it will finish late . Besides , I won’t know many people there.
فکر نمیکنم که به مهمانی جک بروم چون دیر تمام میشود. بعلاوه من آدم های زیادی در آنجا نمی شناسم .

Otherwise : وگرنه / در غیراین صورت
__ Please try not to make a mess when you make a cake . Otherwise I’m going to have to clean the kitchen again.
خواهش میکنم وقتی کیک درست میکنی کثیف کاری نکن وگرنه باید دوباره آشپزخانه را تمیز کنم .

All in all : جمعا ، روی هم رفته
__ I like both movies , but all in all , I think I prefer the one which is action.
من هردو فیام را را دوست دارم اما روی هم رفته ترجیح می دهم آن یکی که اکشن هست را تماشا کنم.

In any case / Anyway : بهرحال ، در هر صورت
We didn’t go away for the weekend because I had too much work . In case the weather was awful. So we didn’t miss anything.
ما آخر هفته بیرون نرفتیم چون من کار زیاد داشتم . بهرحال هوا هم خراب بود. خب پس چیزی را از دست ندادیم .

درباره ی s.shamsi84

مطلب پیشنهادی

معنی hear back

معنی hear back به فارسی و مثال کاربردی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی hear back …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + شانزده =