اصطلاحات انگلیسی

معنی informed consent : یادگیری زبان انگلیسی

معنی informed consent

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی و توضیح معنی informed consent می پردازیم. و با ارائه یک ویدیو همراه با متن انگلیسی و ترجمه فارسی هم به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی می پردازیم و هم با بافت کلی استفاده از اصطلاح informed consent …

توضیحات بیشتر »

یادگیری زبان انگلیسی با فیلم : قسمت سوم

یادگیری زبان انگلیسی و اصطلاحات انگلیسی دستگاه تنفس

در هر قسمت از یادگیری زبان انگلیسی با فیلم در زبان علم، با نمایش قطعه کوتاهی از یک سریال به صورت پیوسته، هم به یادگیری زبان انگلیسی می پردازیم و هم با شنیدن فیلم های لهجه آمریکایی به تقویت مهارت شنیداری خواهیم پرداخت و در کنار آن با ارائه متن …

توضیحات بیشتر »

معنی turn off : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی turn off

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی turn off می پردازیم. ترجمه تحت اللفظی آن را، به همراه معنی فارسی و انگلیسی و موقعیت کاربردی آن را در قالب یک قطعه فیلم نشان می دهیم. ضمن اینکه این آموزش در تقویت مهارت شنیداری زبان …

توضیحات بیشتر »

معنی upset with somebody : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی upset with somebody

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی upset with somebody می پردازیم. و به ترجمه تحت اللفظی upset with somebody،  معنی انگلیسی و فارسی آن و همچنین کاربرد آن در موقعیتهای روزمره زندگی با نمایش قطعه ای از یک فیلم می پردازیم که هم …

توضیحات بیشتر »

معنی care about به فارسی : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی care about

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی care about می پردازیم و نکات گرامری آن را توضیح می دهیم و مثالهایی از آن در قالب جملات آورده می شود و در کنار آن با تقویت مهارت شنیداری و نحوه تلفظ این اصطلاح آشنا می …

توضیحات بیشتر »

معنی play nice به فارسی : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی play nice به فارسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی play nice می پردازیم و با موقعیت کاربردی این عبارت آشنا می شویم و با دیدن یک ویدیو هم مهارت شنیداری را تقویت خواهیم کرد و هم نحوه تلفظ آن را یاد خواهیم گرفت.   ترجمه تحت …

توضیحات بیشتر »

معنی take a gander : آموزش زبان انگلیسی

معنی take a gander

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی take a gander ، ریشه آن، مترادف های آن و چند نمونه کاربردی از آن در جملات می پردازیم. ابتدا به ترجمه تحت اللفظی این اصطلاح می پردازیم: take یعنی گرفتن gander یعنی غاز. که با توجه …

توضیحات بیشتر »

معنی have a look : آموزش زبان انگلیسی

معنی have a look

در این قسمت از اموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی have a look به فارسی و انگلیسی، مترادف have a look و ارائه چند جمله نمونه از آن می پردازیم. ترجمه تحت اللفظی have a look have یعنی جلب کردن ،بدست اوردن، گذاشتن. look یعنی نظر، نگاه. …

توضیحات بیشتر »

معنی take a look : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی take a look

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی take a look می پردازیم. و با ارائه یک کلیپ از سریال Good Doctor هم با موقعیت کاربردی استفاده از این اصطلاح آشنا می شوید هم با نحوه تلفظ آن آشنا می شوید که باعث تقویت مهارت …

توضیحات بیشتر »

معنی get a load of : آموزش زبان انگلیسی

معنی get a load of

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی  get a load of می پردازیم. در ابتدا به ترجمه تحت اللفظی اصطلاح get a load of می پردازیم. معنی get یعنی بدست اوردن ،گرفتن ،تحصیل شده ،کسب کرده ،بدست امده ،بدست اوردن ،(درمورد جانوران )زایش ،تولد, …

توضیحات بیشتر »