تمرین واژگان

معنی outsider در انگلیسی به همراه مثال

معنی outsider در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی outsider می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. معنای outsider یعنی خارجی، غریبه، کسی که برای اعضای یک گروه تازه وارد است. در کلیپ زیر که بریده ای …

توضیحات بیشتر »

معنی ensure به همراه مثال های کاربردی

معنی ensure

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی ensure می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی ensure یعنی تضمین کردن، اطمینان دادن.  این کلمه از ترکیب en+ sure درست شده است. sure یعنی مطمئن، یقین.  …

توضیحات بیشتر »

معنی alongside

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی alongside می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی alongside یعنی در کنار، همراه. این کلمه یک قید است که بعد از آن معمولا ضمیر مفعولی به کار …

توضیحات بیشتر »

معنی Warn به همراه مثال کاربردی

معنی Warn به همراه مثال کاربردی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی Warn می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی Warn یعنی اخطار دادن، هشدار دادن. وقتی خطری در پیش رو باشد، هشدار می دهند تا از آن خطر …

توضیحات بیشتر »

معنی feed با مثال کاربردی

معنی feed

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی feed می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی feed یعنی غدا، تغذیه، غدا دادن، غدا خوردن. کلمه feed حالت تغییر یافته کلمه food است. با این تفاوت …

توضیحات بیشتر »

معنی spare با مثال کاربردی

معنی spare

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی spare می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی spare در حالت اسم یعنی اضافی، ذخیره، یدکی. مازاد.  بعضی افراد برای اینکه اگر کلید خانه شان گم شود، …

توضیحات بیشتر »

معنی raven

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی raven می پردازیم.  معنی raven یعنی رنگ مشکی تیره. رنگ بسیار تیره. چون رنگ زاغ بسیار تیره است، به همین خاطر معنی دیگر raven پرنده زاغ هست برای اینکه با کاربرد raven در جملات انگلیسی و نحوه …

توضیحات بیشتر »

معنی wagon در انگلیسی

معنی wagon در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی wagon می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. ترجمه wagon یعنی درشکه، گاری های قدیمی که به اسب می بستند. به گاری اسبی می گویند، واگن. هر وسیله …

توضیحات بیشتر »

معنی banner در زبان انگلیسی

معنی banner

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی banner می پردازیم.  کلمه banner در انگلیسی همان بنر یا پارچه نوشته هایی است که حاوی پیامهای تبلیغاتی یا اطلاعیه ها است که در سطح شهر یا داخل ساختمان ها نصب می شوند و در معرض  دید …

توضیحات بیشتر »

معنی retreat و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنی retreat

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی retreat می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. کلمه retreat دارای دو بخش است. re+treat  کلمه retreat با اضافه کردن پیشوند re به فعل treat تشکیل شده است.  …

توضیحات بیشتر »