تمرین واژگان

معنی call به همراه مثال

معنی call به همراه مثال

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی call می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. در زبان انگلیسی، فعل call در اکثر مواقع به معنای تلفن زدن، صدا کردن، نام گذاری کردن و درخواست کردن، …

توضیحات بیشتر »

معنی claim به همراه مثال کاربردی

معنی claim

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی claim می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  یک معنی claim یعنی بیان مطلبی که صحیح بودن آن تایید نشده است. ادعا کردن برای اینکه با کاربرد claim …

توضیحات بیشتر »

معنی lurk در زبان انگلیسی همراه با مثال

معنی lurk در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی lurk می پردازیم. کلمه lurk که نحوه تلفظ آن و موقعیت کاربردی آن را در ویدیوی زیر مشاهده می کنید، یعنی مخفی شدن در جایی با قصد و نیت آسیب زدن. مثلا وقتی یک دزد در جایی …

توضیحات بیشتر »

معنی doppleganger

معنی doppleganger

معنی doppleganger در انگلیسی یعنی شبیه بودن دو نفر از لحاظ قیافه و اندام. وقتی دو نفر با هم look alike باشند،آنها نسبت به هم doppleganger هستند. در عکس بالا، دو نفر را می بینید که چون قیافه آنها به هم شبیه است. از نظر انگلیسی زبان ها، doppleganger هم …

توضیحات بیشتر »

معنی purse به همراه فیلم آموزشی از موقعیت کاربرد آن

معنی purse به همراه فیلم آموزشی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم در مورد معنی purse به همراه فیلم آموزشی از موقعیت کاربرد آن و نحوه تلفظ  purse می پردازیم تا به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک کند. به کیف زنانه که مثل کیف مدرسه دسته کوتاه دارد و به دست …

توضیحات بیشتر »

معنی whole و متضاد آن همراه با مثال و نمونه کاربردی

معنی whole  و متضاد آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم از طریق نمایش کلیپ کوتاه که به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند به معنی whole  و متضاد آن هم می پردازیم و موقعیت کاربردی این کلمه را توضیح می دهیم. برای درک معنی whole و نحوه تلفظ …

توضیحات بیشتر »

معنی assume به همراه مثال و موقعیت کاربردی آن

معنی assume

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم از طریق نمایش کلیپ کوتاه که به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند به معنی assume هم می پردازیم و موقعیت کاربردی این فعل را توضیح می دهیم. برای درک معنی assume و نحوه تلفظ آن، ویدیو کوتاه …

توضیحات بیشتر »

معنی cheesy در زبان انگلیسی

معنی cheesy

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی cheesy در زبان انگلیسی می پردازیم و با نمایش یک ویدیو یکی از معانی نامانوس cheesy را بیان می کنم که با گوش دادن آن به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی نیز کمک می کند. کلمه cheesy …

توضیحات بیشتر »

معنی excuse me

معنی excuse me

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به معنی excuse me ، نحوه تلفظ آن و کاربرد آن در بافت زندگی روزانه می پردازیم و مطالب ارائه شده را با یک فیلم ویدیویی به زبان انگلیسی نشان می دهیم تا به تقویت مهارت شنیداری شما نیز کمک …

توضیحات بیشتر »