بایگانی برچسب: ترجمه

معنی pursue و تلفظ آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی pursue می پردازیم و در کنار آن با تلفظ صحیح آن آشنا می شویم. ضمن اینکه حالات مختلف(اسم، فعل و…) این کلمه را یاد می گیریم. کلمه pursue فعل است. وقتی در زندگی یک فعالیت، یک هدف …

توضیحات بیشتر »

معنی admirable و تلفظ آن در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی admirable و تلفظ آن در انگلیسی می پردازیم. دقت در نحوه تلفظ کلمات انگلیسی می تواند به تقویت مهارت شنیداری شما کمک کند. که برای این منظور باید ادای گوینده را در بیاورید تا مثل او یک …

توضیحات بیشتر »

نحوه سوالی کردن جملات انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به نحوه سوالی کردن جملات انگلیسی می پردازیم. به طور خلاصه بگوییم که اگر جمله شما دارای افعال ریشه to be هستند. می توان با جابجا کردن فعل و فاعل جمله را سوال کرد. حالا ممکن است این سوال را …

توضیحات بیشتر »

معنی May I ask در زبان انگلیسی

معنی May I ask

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی May I ask می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. در زبان انگلیسی وقتی می خواهند به موضوعی اعتراض کنند و  جواب پس بدهند از May I ask …

توضیحات بیشتر »

معنی risk the life

معنی to risk life

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی risk the life می پردازیم و مثالی از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از پرداختن به معنی risk the life لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن را ارائه دهیم. risk …

توضیحات بیشتر »

معنی at once

معنی at once

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی at once می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی at once یعنی فورا، سریعا، انجام دادن دو یا چند کار در یک زمان، درست همین الان. در …

توضیحات بیشتر »

معنی to man the castle

معنی to man the castle

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی to man the castle می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از ارائه معنی to man the castle لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن گفته شود. …

توضیحات بیشتر »

معنی alongside

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی alongside می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی alongside یعنی در کنار، همراه. این کلمه یک قید است که بعد از آن معمولا ضمیر مفعولی به کار …

توضیحات بیشتر »

معنی as well به همراه مثال های کاربردی

معنی as well

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی as well می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. as well مترادف also و too است. که معنی آن می شود، همچنین، نیز.     برای اینکه با …

توضیحات بیشتر »

معنی as soon as و موقعیت استفاده از آن

معنی as soon as

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی as soon as می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. عبارت as soon as در متون زبان انگلیسی و در محاورات رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی زیاد …

توضیحات بیشتر »