گرامر must have been
گرامر must have been

آموزش گرامر must have been در زبان انگلیسی

آموزش گرامر must have been در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم از خلال یک جمله کاربردی انگلیسی به بررسی گرامر must have been می پردازیم.

در محل کار در تاریخ ثبت سفارش اشتباهی صورت گرفته است. پیش خود علت این اتفاق را حدس می زنید و می گویید:

It must have been caused by someone entering the date incorrectly.

ساختار گرامر must have been در زبان انگلیسی

Should /could/ ought to /might/ must have + past participle

(something) + must have + (done something)

ساختار گرامر must have p.p. زمانی استفاده می شود که فرد عقیده خود را در مورد علت یک رویداد یا حدس خود را از یک رویداد بیان می کند. اگر در این ساختار از must استفاده کند یعنی با احتمال قریب به یقین به درستی حدس خود واقف است و اگر از might استفاده کند، اطمینان فرد به حدس خود کمتر است.

You should have locked the door before leaving the house. (= You did not lock the door before leaving the house, though that was very important.)

قبل از ترک منزل، باید در را قفل کرده بودی.

They should not have raised the price of essential articles. (= They raised the price of essential articles. That was not right.)

آنها نباید قیمت اقلام ضروری را افزایش داده بودند.

He must have been more careful. (= He wasn’t careful though that was absolutely necessary.)

او باید بیشتر احتیاط کرده بود.

He ought to have finished the job last week. (= It was absolutely necessary for him to finish the job last week, but he failed to do so.)

او می بایست آخر هفته کار را تمام کرده بود.

 

جملات زیر را بخوانید جمله دوم پاسخ به جمله اول است که از ساختار بالا استفاده شده است:

I didn’t thank him.

You should have thanked him.

He didn’t ask me before borrowing my car.

He should have asked you before borrowing your car.

I told him a lie.

You ought not to have told him a lie.

She behaved rather rudely.

She ought not to have behaved rudely.

He forgot to bring his passport.

He should not have forgotten to bring his passport.

The man was under the influence of alcohol.

The man should not have been under the influence of alcohol.

The boy was rude to the old man.

The boy must not have been rude to the old man.

He did not prepare for the test.

He ought to have prepared for the test.

She took the matter too seriously.

She should not have taken the matter too seriously.

ساختار گرامر must have been در زبان انگلیسی

با ساختار گرامر must have been در مورد آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است، حدس زده می شود.

A: Where are Deanna and Jun?

B: They must have left already.

از must have زمانی استفاده می شود که دلایل یا شواهدی متقن برای یک حدس یا احتمال وجود داشته باشد. نمی توان از ساختار must have been زمانی استفاده کنید که در مورد حدس و گمان خود هیچ دلیل یا اطلاعات کافی ندارید

معنی caused by:

وقتی که یک رویداد(رویداد A) باعث رویداد دیگر(رویداد B) می شود از caused by استفاده می شود که ساختار گرامری آن به صورت زیر است:

(something) + was caused by + (something)

به جمله نمونه زیر توجه کنید:

Police believe that the fire was caused by a break in the gas line.

در جمله بالا منطور این است که شکست لوله گاز باعث وفوع آتش سوزی شده است.

ساختار (someone) (doing something)

ساختار someone +doing something در جملات انگلیسی بسیار رایج است و این ساختار در جمله نقش اسم دارد.

I don’t like people joking about people with disabilities.

معنی جمله بالا این است که ” من مردمی را که افراد ناتوان را مسخره می کنند را دوست ندارم”.

به مثالهای دیگر از (someone) (doing something) توجه کنید:

I remember my mom telling me not to talk to strangers when I was a kid.

If athletes taking drugs is such a big problem, why don’t the sports commissions require more frequent drug testing?

معنی enter incorrectly

در هنگام تایپ یا وارد کردن اطلاعات در یک فرم کامپیوتری، در حال enter کردن یا وارد کردن آن اطلاعات هستید.

Enter your name, email address, and password.

اگر اطلاعات را به طور صحیح enter کنید در واقع آنها را “entered it correctly” کرده اید یعنی به طور صحیح وارد کرده اید و اگر غیر از این باشد آنها را  به طور ناصحیح و غلط وارد کرده اید . معنی incorrectly یعنی به طور غلط.

 

درباره ی مهرداد اکبری اصل

من مهرداد اکبری اصل ساکن تهران و فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز. وبسایت زبان علم را راه اندازی کردم تا بتوانم دانش اندک خود را در جهت ارتقاء مهارت زبان انگلیسی زبان دوستان به اشتراک بگذارم. امیدوارم مفید باشد.

مطلب پیشنهادی

معنی consequence و تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی consequence : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

 در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، مبحث اثرات شیوع ویروس کرونا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 4 =