مهارت شنیداری

معنی to make a long story short : یادگیری زبان انگلیسی

معنی to make a long story short

معنی to make a long story short موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است که با ارائه یک فایل صوتی به همراه مثال متنی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می کند. …

توضیحات بیشتر »

معنی break bread with someone : یادگیری زبان انگلیسی

معنی break bread with someone

معنی break bread with someone موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است که با ارائه یک فایل صوتی به همراه مثال متنی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می کند. اصطلاح Break …

توضیحات بیشتر »

معنی time will tell : یادگیری زبان انگلیسی

معنی time will tell

معنی time will tell موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است که با ارائه یک فایل صوتی به همراه مثال متنی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می کند. (only) time will …

توضیحات بیشتر »

معنی big shot : آموزش زبان انگلیسی

معنی big shot

معنی big shot موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است که با ارائه یک فایل صوتی به همراه مثال متنی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می کند. معنی big shot یعنی …

توضیحات بیشتر »

معنی back to square one : تقویت مهارت شنیداری

معنی back to square

معنی back to square one موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است که با ارائه یک فایل صوتی به همراه مثال متنی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن و ریشه معنی go back to square one می پردازیم که به درک …

توضیحات بیشتر »

معنی not giving up به فارسی : تقویت مهارت شنیداری

معنی not giving up

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی not giving up به فارسی می پردازیم.  و در میان آن با ارائه یک فایل صوتی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می …

توضیحات بیشتر »

معنی take down a notch : تقویت مهارت شنیداری

معنی take down a notch

معنی take down a notch موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است که با ارائه یک فایل صوتی به همراه مثال متنی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می کند. قبل از ارائه …

توضیحات بیشتر »

معنی got up on the wrong side of the bed : تقویت مهارت شنیداری

get up on the wrong side of the bed

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی got up on the wrong side of the bed می پردازیم.  و در میان آن با ارائه یک فایل صوتی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت …

توضیحات بیشتر »

کلمات مخفف در مکالمات انگلیسی : تقویت مهارت شنیداری

کلمات مخفف در مکالمات انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم ، با یک فایل صوتی کلمات مخفف در مکالمات انگلیسی را به همراه تلفظ و شکل نوشتاری آن ارائه شده است تا مهارت شنیداری زبان انگلیسی تقویت شود. تقویت شنیداری زبان انگلیسی از مهارتهای دشوار است. زیرا جدا از اینکه …

توضیحات بیشتر »

تفاوت should و shall در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی تفاوت should و shall که در زبان انگلیسی به آنها افعال modal می گویند، می پردازیم و با مثال نشان می دهیم که هر کدام از آنها در چه مواردی استفاده می شود.     تفاوت should و …

توضیحات بیشتر »