مهارت شنیداری

معنی be kidding در زبان انگلیسی

معنی be kidding

معنی be kidding در انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در مورد معنی be kidding صحبت می کنیم. قبل از ترجمه معنی be kidding، ابتدا متن زیر را بخوانید و گوش کنید و سپس از متن زیر و مکالمه مربوط به آن حدس بزنید که معنی be kidding …

توضیحات بیشتر »

معنی cover up در زبان انگلیسی

معنی cover up در زبان انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در مورد معنی cover up صحبت می کنیم. قبل از  پرداختن به ترجمه انگلیسی به فارسی cover up، متن زیر را بخوانید و به فایل صوتی آن گوش دهید. و با توجه به متن به سوال آخر …

توضیحات بیشتر »

باران چگونه بوجود می آید؟ یادگیری کلمات انگلیسی آب و هوا

کلمات انگلیسی آب و هوا

این قسمت در مورد چگونگی شکل گیری قطرات باران است که در خلال آن با شنیدن فایل صوتی و متن انگلیسی هم مهارت شنیداری را تقویت خواهید نمود و هم با کلمات انگلیسی آب و هوا و ترجمه آنها آشنا خواهید شد.   It all comes down to the temperature …

توضیحات بیشتر »

چرا یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی دشوار است؟(2)

یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی

یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی:چرا یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی دشوار است؟(2) در قسمت قبلی تعدادی از دلایل دشواری یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی را توضیح دادیم. در این قسمت نیز می خواهیم سایر دلایل دشواری یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی را نیز بررسی نماییم. دلیل دیگری که در دشواری …

توضیحات بیشتر »

چرا یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی دشوار است؟

یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی

یادگیری مهارت شنیداری: چرا یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی دشوار است؟ این سوال از طرف عده بسیاری از زبان آموزان مطرح است که چرا یادگیری مهارت شنیداری زبان انگلیسی دشوار است و گاهی اوقات ممکن است ناامید شوند و دست از یادگیری زبان بکشند. اما واقعیت این است که دلایل …

توضیحات بیشتر »