مهارت شنیداری

معني in a word : آموزش زبان انگليسي

معني in a word : آموزش زبان انگليسي

در این درس از  آموزش زبان انگلیسی ، با معني in a word آشنا مي شويم و از خلال آن نحوه شكل گيري حيات در كره زمين كه از يك ميكروارگانيسم كوچك شروع شد كه در زمين تحول ايجاد نمود و حيات را در آن تكامل بخشيد، مطالبي را بيان مي كنيم. Well, …

توضیحات بیشتر »

معني teem with : آموزش زبان انگليسي

معني team with

معني teem with : آموزش زبان انگليسي در این درس از  آموزش زبان انگلیسی ، با معني teem with  آشنا مي شويم و از خلال آن نحوه شكل گيري حيات در كره زمين كه از يك ميكروارگانيسم كوچك شروع شد كه در زمين تحول ايجاد نمود و حيات را در آن تكامل بخشيد، …

توضیحات بیشتر »

آموزش زبان انگليسي : معني it’s clear

در این درس از  آموزش زبان انگليسي ،  مبحث محیط زیستی آلودگی های پلاستیکی را ادامه می دهیم و از خلال آن با معني it’s clear هم آشنا می شویم. گفتیم که دانشمندن به دنبال این هستند که ریشه آلودگی های پلاستیکی را از بین ببرند. لذا دست به دامان باکتری …

توضیحات بیشتر »

معنی Ultimately: آموزش زبان انگليسي

معني ultimately

معنی Ultimately: آموزش زبان انگليسي در این درس از آموزش زبان انگلیسی،  مبحث محیط زیستی آلودگی های پلاستیکی را ادامه می دهیم و از خلال آن با معنی Ultimately هم آشنا می شویم. گفتیم که دانشمندن به دنبال این هستند که ریشه آلودگی های پلاستیکی را از بین ببرند. لذا دست …

توضیحات بیشتر »

معني it sounds: آموزش زبان انگليسي

آموزش زبان انگليسي: معني it sounds

معني it sounds: آموزش زبان انگليسي در اين درس از آموزش زبان انگليسي،  مبحث محيط زيستي آلودگي هاي پلاستيكي را ادامه مي دهيم و از خلال آن با معني it sounds هم آشنا مي شويم. گفتيم كه دانشمندن به دنبال اين هستند كه ريشه آلودگي هاي پلاستيكي را از بين …

توضیحات بیشتر »

آموزش زبان انگليسي: معني break into

آموزش زبان انگليسي: معني break into در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم، قصد داريم تا ادامه مبحث قبلي راه حل دانشمندان براي پاكسازي آلودگي پلاستيكي را ادامه دهيم و در خلال آن ضمن تقويت مهارت شنيدار با تعدادي از لغات انگليسي به خصوص معني break into آشنا …

توضیحات بیشتر »

آموزش زبان انگليسي: معني at a rate

معني at a rate

آموزش زبان انگليسي: معني at a rate در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي ضمن ادامه مبحث قبلي در مورد روش ابداعي دانشمندان جهت پاكسازي آلودگي هاي ناشي از پلاستيك، به معني At a rate نير مي پردازيم.   Now, in this environment, I would provide my bacteria with a …

توضیحات بیشتر »

آموزش زبان انگليسي: معني figure out

يادگيري زبان انگليسي معني figure out

معني figure out در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي زبان علم، قصد داريم ضمن بيان معني figure out به مسيري كه جهت از بين بردن آلودگي هاي پلاستيكي از محيط زيست طي شده است، بپردازيم. So, after noticing this and after learning about all of the creative ways that …

توضیحات بیشتر »

آموزش زبان انگلیسی: معنی submarine

آموزش زبان انگلیسی معنی submarine

[vc_row][vc_column][vc_column_text] معنی submarine در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، قصد داریم در مورد زیردریایی(submarine) به عنوان یک وسیله جنگی مطالبی به انگلیسی قرار دهیم. در ابتدا کشتی های جنگی ساخته شدند.  آنها شکست ناپذیر(invincible) بودند ولی یک نقطه آسیب پذیر(vulnerable) داشتند و آن هم زیر کشتی …

توضیحات بیشتر »

معنی light up در زبان انگلیسی

معنی light up

معنی light up معنی light up در زبان انگلیسی گاهی به معنی روشن کردن یا چراغانی کردن چیزی یا محلی است و گاهی به معنای به وجد آمدن کسی است که در چهره اش مشخص می شود. I painted the back wall of the closet black and put a star …

توضیحات بیشتر »