خانه / اصطلاحات انگلیسی / معنی go out with به فارسی
معني go out with
معني go out with

معنی go out with به فارسی

معنی go out with

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم با معنی go out with آشنا می شویم. و یک مکالمه آماده کرده ایم تا از خلال آن مهارت شنیداری زبان انگلیسی را نیز تقویت کنید.

Where are you going?

Anywhere I don’t smell iodoform.

 – I’m coming with you.

– You don’t have to come with me. I don’t like that smell either. But where are we going?

 Are we friends?

– Yes.

– Why? ‘Cause I helped you through school, because I helped you get a job? Or is it because neither one of us have any other friends?

 – You have lots of friends.

– Who? And if I did, why did I have somebody drive me around who I barely know and who I don’t really like very much? And by the way, why doesn’t she have any other friends besides you?

She does. She goes out with people all the time.

معنی goes out with

معنی goes out with یعنی “در کنار… گذراندن اوقات”، “خوش بودن در کنار…”.

معنی go out یعنی بیرون رفتن، خارج شدن. اما وقتی حرف اضافه with‌به آن اضافه می شود، معنی آن می شود” درکنار …. وقت گذراندن”، “خوش بودن در کنار کسی”. به نظر می رسد چون انگلیسی زبان ها احتمالا بیشتر وقت خود را به تفریحات خارج از منزل مثلا رفتن به پارک و … اختصاص می دهند. وقتی به همراه کسی خانه را ترک می کنیم و با اون به جایی برای تفریح می رویم، در واقع “در کنار هم خوش می گذرانند” و اینجاست که برای توصیف این با هم بودن از معنی go out with استفاده می کنند.

goes out with

to spend time with somebody and have a romantic or sexual relationship with them

Tom has been going out with Lucy for six weeks.

How long have Tom and Lucy been going out together?

معنی go out with
معنی go out with

معنی smell

معنی smell یعنی بو کردن، استشمام کردن. این عمل بوسیله بینی (nose) انجام می شود.

smell /smel/

to notice or discover something using the nose:

Come and smell these flowers!

Can you smell something burning?

Didn’t you smell (that) the pie was burning?

I can smell something rotten in the bottom of the fridge.

معنی Smell
معنی Smell

معنی iodoform

یدو فرم (ترکیبی زرد رنگ و بلورین ید است که فرمول شیمیایی آن chi3 است و برای گندزدایی استفاده می شود.

معنی come with

معنی come with وقتی با ساختار گرامری زیر به کار برود به معنی “همراه آمدن”، “همراه شدن” می باشد.

come with + someone

یعنی بعد از come with ضمیر انسانی به کار رود. در گفتگوی بالا نیز به معنی همراه آمدن است.

come with

To accompany someone; go along:

I’m going to the store; do you want to come with?

“I’m going to the movies. Do you want to come with?”

معنی get a job

معنی get a job یعنی به دست آوردن شغل است. get فعلی است که با توجه به جمله معانی متعددی دارد. اما یکی از معانی مهم آن یعنی دست یافتن، رسیدن، به دست آوردن است که وقتی با اسمی مثل job به کار می رود معنی به دست آوردن شغل می دهد.

معنی get a job
معنی get a job

معنی drive around

معنی drive around یعنی به گردش بردن، دور زدن با وسیله نقلیه، رساندن کسی به جایی و..

drive around

to transport a person in a vehicle on a tour of something or some place.

Fred will drive you around the city to see the sights. He spent an hour driving himself around town.

معنی barely

معنی barely یعنی خیلی کم، خیلی اندک، ناچیز. مترادف barely، کلمه hardly است.

barely  /ˈbeə.li/ US /ˈber.li/

by the smallest amount

They have barely enough (= no more than what is needed) to pay the rent this month.

She was barely (= only just) 15 when she won her first championship.

معنی by the way

معنی by the way یعنی اتفاقا، بر حسب اتفاق. اتفاقی، مترادف by the way، قید ncidentally است.

by the way

used to introduce a new subject for consideration or to give further information:

I think we’ve discussed everything we need to – by the way, what time is it?

Oh, by the way, my name’s Julie.

معنی besides

معنی besides یعنی به غیر از ، در کنار، علاوه بر..

besides /bɪˈsaɪdz/

in addition to; also

Do you play any other sports besides football and basketball؟

She won’t mind your being late – besides, it’s hardly your fault.

درباره ی مهرداد اکبری اصل

من مهرداد اکبری اصل ساکن تهران و فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز. وبسایت زبان علم را راه اندازی کردم تا بتوانم دانش اندک خود را در جهت ارتقاء مهارت زبان انگلیسی زبان دوستان به اشتراک بگذارم. امیدوارم مفید باشد.

مطلب پیشنهادی

معني sorry to see someone go

معنی sorry to see someone go به فارسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی sorry to …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 7 =