مهارت شنیداری

معنی bite the dust در زبان انگلیسی

معنی bite the dust

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی bite the dust می پردازیم. ابتدا معنی تحت اللفظی این اصطلاح را با هم بررسی می کنیم. bite : جویدن، قورت دادن لقمه، نیش زدن dust: گرد و خاک با توجه به معنی کلمات اصطلاح bite the …

توضیحات بیشتر »

معني have lunch with به فارسی

معني have lunch with

معني have lunch with به فارسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم با استفاده از یک مکالمه جهت تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی به بررسی معني have lunch with می پردازیم. She goes out with people all the time. And yet she slept on your floor …

توضیحات بیشتر »

معني go out with به فارسي

معني go out with

معني go out with در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معني go out with آشنا مي شويم. و يك مكالمه آماده كرده ايم تا از خلال آن مهارت شنيداري زبان انگليسي را نيز تقويت كنيد. Where are you going? Anywhere I don’t smell iodoform.  – …

توضیحات بیشتر »

معني button a shirt به فارسي

معني button a shirt

معني button a shirt به فارسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم به بررسي معني button a shirt در قالب يك مكالمه مي پردازيم. What are you doing? I am buttoning my shirt. The procedure was a success. The CSF leak was fixed. What are you doing …

توضیحات بیشتر »

معني hang with به فارسي

معني hang with

معني hang with در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علمي به بررسي معني hang with مي پردازيم. و ابتدا با يك مكالمه همراه با متن گوش مي دهيم. معني hang with يعني در كنار هم بودن. با هم بودن. اوقات را در كنار يكديگر سپري كردن.   …

توضیحات بیشتر »

معنی dig out : آموزش زبان انگلیسی

معنی dig out : آموزش زبان انگلیسی در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معنی dig out آشنا می شویم و از خلال آن با مسائل زيست محيطي و آلودگي هاي آن و يك راه حل آن آشنا مي شويم، مطالبی به صورت متن انگليسي همراه فايل صوتي …

توضیحات بیشتر »

معنی try out : آموزش زبان انگلیسی

معنی try out

معنی try out: تقويت مهارت شنيداري و خوانداري در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معنی try out آشنا می شویم و از خلال آن با رشد سريع تكنولوژي و مشكلات حاصل از آن آشنا مي شويم، مطالبی به صورت متن انگليسي همراه فايل صوتي و ترجمه …

توضیحات بیشتر »

معنی nod in acknowledgment : آموزش زبان انگلیسی

معنی nod in acknowledgment : تقويت مهارت شنيداري و خوانداري در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معنی nod in acknowledgment آشنا می شویم و از خلال آن با مراحل تکامل دنیای کامپیوتر و سیستم عامل کامپیوتر و پشتیبانی ضعیف شرکتهای کامپیوتری و نواقص دیگر آنها …

توضیحات بیشتر »

معنی tech support : آموزش زبان انگلیسی

tech support

[vc_row][vc_column][vc_column_text] معنی tech support : تقويت مهارت شنيداري و خوانداري در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معنی tech support آشنا می شویم و از خلال آن با مراحل تکامل دنیای کامپیوتر و سیستم عامل کامپیوتر و پشتیبانی ضعیف شرکتهای کامپیوتری و نواقص دیگر آنها آشنا …

توضیحات بیشتر »

معني end up : تقويت مهارت شنيداري و خوانداري

معني end up : تقويت مهارت شنيداري و خوانداري در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معني end up آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را …

توضیحات بیشتر »