اصطلاحات انگلیسی

مخفف ها در مکالمات غیر رسمی

مخفف ها در مکالمات غير رسمي👌 در مكالمات روزمره، دوستانه و يا عاميانه‌ ي زبان انگليسي، خيلي پيش مياد كه به جاي I have got to go مي شنويم I gotta go يا به جاي I don’t know مي شنويم I dunno. در واقع اين موارد، از جمله مواردي هستند …

توضیحات بیشتر »

معنی feel the pinch در انگلیسی

معنی feel the pinch

معنی feel the pinch وقتی با شرایط سخت مثل بی پولی یا کمبود مواد غذایی یا حتی بحران کمبود آب مواجه شوید، معنی feel the pinch استفاده می شود. اصطلاح feel the pinch یعنی کم پولی، مواجهه با مشکلات مالی، احساس محدودیت به خاطر کمبود پول، دشواریهای ناشی از بی پولی …

توضیحات بیشتر »

معنی walk by و مثالهایی از کاربرد آن

معنی walk by

معنی walk by در این قسمت از درس های آموزش زبان می خواهیم در مورد معنی Walk by و نحوه کاربرد آن در جمله همراه با تعدادی مثال صحبت کنیم. وقتی بعد از walk by نام شخص، یا ضمیر انسانی به کار رود، به صورت راه رفتن از روبروی، رد …

توضیحات بیشتر »

یک اصطلاح جدید ” clear the air “

اصطلاح :clear the air به معنی برطرف کردن سوء تفاهم یا شک و تردید مثال : I think Tom got the wrong message about what I said. I’ll speak to her and try to clear the air فکر میکنم که تام برداشت اشتباهی از آنچه که من گفتم ، داشته است.  من …

توضیحات بیشتر »

چند اصطلاح کاربردی با مثال

What’s bring you here? شما کجا ، اینجا کجا؟/چه چیزی شما را اینجا کشیده ؟ __ Hello.What a surprise ! What’s bring you here. Dig in! بزن تو رگ ! __ lunch is ready. Dig in! Mind your own business. سرت به کار خودت باشه __ Hey busybody!Mind your own …

توضیحات بیشتر »

نحوه کاربرد فعل make در یک ضرب المثل

کاربرد فعل make

 کاربرد فعل make در قالب یک ضرب المثل و مثالهای بیشتر در این درس نحوه کاربرد فعل make را به همراه نمونه ها و جملات بعلاوه افعال متضاد و مترادف آن ارائه می دهیم. “Life is like a cup of tea, it’s all in how you make it” – Irish Proverb …

توضیحات بیشتر »

معنای fortune cookie همراه با مثال

معنای fortune cookie

معنای fortune cookie  اصطلاح fortune cookieدر موقعیتهای مختلف معانی متفاوتی دارد. لغت اول fortune به معنای بخت، خوش بختی، خوش شانسی یا luck, chance; good luck, success می باشد. لغت دوم اصطلاح fortune cookie یعنی cookie به معنای کلوچه، کیک می باشد. که روی هم به معنای کلوچه ای است که به …

توضیحات بیشتر »

معنای clear up

معنای clear up

معنای clear up در انگلیسی و ساختار آن در جملات clear up فعلی است که معنای دوگانه دارد. یک معنای clear up که در ارتباطات اجتماعی کاربرد دارد، explain کردن یا توضیح دادن، define کردن یا تعریف کردن، illuminate یا روشن کردن و غیره است. وقتی یک نفر منظور خودش …

توضیحات بیشتر »

معنای cheer up

معنای cheer up

معنای cheer up و ساختار آن در جملات انگلیسی در این درس قصد داریم در مورد معنای cheer up صحبت کنیم و نمونه هایی از کاربرد این اصطلاح را ارائه دهیم. اگر شخصی cheer up کند، یا شئی یک نفر را cheer up کند، در واقع آن شخص خوشحال می …

توضیحات بیشتر »