...

معنی get down : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی get down

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی get down می پردازیم.  و در میان آن با ارائه یک فایل صوتی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می کند. قبل از …

توضیحات بیشتر »

معنی got up on the wrong side of the bed : تقویت مهارت شنیداری

get up on the wrong side of the bed

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی got up on the wrong side of the bed می پردازیم.  و در میان آن با ارائه یک فایل صوتی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت …

توضیحات بیشتر »

کلمات مخفف در مکالمات انگلیسی : تقویت مهارت شنیداری

کلمات مخفف در مکالمات انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم ، با یک فایل صوتی کلمات مخفف در مکالمات انگلیسی را به همراه تلفظ و شکل نوشتاری آن ارائه شده است تا مهارت شنیداری زبان انگلیسی تقویت شود. تقویت شنیداری زبان انگلیسی از مهارتهای دشوار است. زیرا جدا از اینکه …

توضیحات بیشتر »

تفاوت should و shall در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی تفاوت should و shall که در زبان انگلیسی به آنها افعال modal می گویند، می پردازیم و با مثال نشان می دهیم که هر کدام از آنها در چه مواردی استفاده می شود.     تفاوت should و …

توضیحات بیشتر »

معنی transplant به فارسی : تقویت مهارت شنیداری

معنی transplant

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی transplant می پردازیم و با ارائه یک فایل صوتی به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می شود. در ابتدا لازم است که کلمه transplant تجزیه شود. این کلمه از دو قسمت تشکیل شده است. 1- trans پیشوندی …

توضیحات بیشتر »

معنی خواستگاری کردن به انگلیسی

معنی خواستگاری کردن به انگلیس

در این  قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی خواستگاری کردن به انگلیسی می پردازیم و با ارائه یک فایل صوتی به تقویت مهارت شنیداری نیز می پردازیم. خواستگاری کردن یک پیشنهاد است برای ازدواج. انگلیسی زبان ها از فعلی برای خواستگاری کردن استفاده می کنند …

توضیحات بیشتر »

معنی hold on در زبان انگلیسی: تقویت مهارت شنیداری

معنی hold on

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی hold on در قالب یک جمله کاربردی همراه با فایل صوتی جهت تقویت مهارت شنیداری می پردازیم. ابتدا مطابق معمول با ترجمه تحت اللفظی معنی hold on شروع می کنیم.   ترجمه تحت اللفظی hold on hold …

توضیحات بیشتر »

معنی put on the spot و تقویت مهارت شنیداری

معنی put on the spot

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی دز زبان علم به بررسی معنی put on the spot می پردازیم و ضمن آن با ارائه یک فایل صوتی از یک مکالمه کوتاه به تقویت مهارت شنیداری خواهیم پرداخت.   ساختار گرامری put on the spot  اصطلاح put on the spot  دارای …

توضیحات بیشتر »

معنی down to earth به فارسی

معنی down to earth

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی down to earth می پردازیم و از خلال آن به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی می پردازیم. ابتدا کلمات تشکیل دهنده این اصطلاح را ترجمه می کنیم تا ترجمه تحت اللفظی آن به دست آید: down یعنی …

توضیحات بیشتر »

جمله معلوم و مجهول در زبان انگلیسی و موارد استفاده از آن

جمله معلوم و مجهول در زبان انگلیسی و موارد استفاده از آن

جمله معلوم و مجهول در زبان انگلیسی و موارد استفاده از آن در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم جمله معلوم و مجهول در زبان انگلیسی و موارد کاربرد آنها را توضیح می دهیم. به جمله مجهول در زبان انگلیسی passive voice و به جمله معلوم active …

توضیحات بیشتر »