معنی light up در زبان انگلیسی

معنی light up

معنی light up معنی light up در زبان انگلیسی گاهی به معنی روشن کردن یا چراغانی کردن چیزی یا محلی است و گاهی به معنای به وجد آمدن کسی است که در چهره اش مشخص می شود. I painted the back wall of the closet black and put a star …

توضیحات بیشتر »

معنی lock out در زبان انگلیسی

معنی lock out

معنی lock out معنی lock out دارای معانی متعددی می باشد از جمله آنها عبارتند از: قفل کردن ، تعطیل کارخانه ، حبس کردن ، تحریم کردن ، مستخدمین را از مزایاى استخدامى محروم کردن (براى وادار کردن انها به قبول شرایط کارفرما) ، درتنگنا قرار دادن یا به محل …

توضیحات بیشتر »

معنی show out در زبان انگلیسی

معنی show out

معنی show out در این قسمت از زبان علم به معنی show out می پردازیم. اول از همه لازم است بگوییم که show out همیشه با یک مفعول انسانی به کار می رود یعنی ساختار این اصطلاح در جملات انگلیسی به این صورت است: show out sb. وقتی یک شخصی …

توضیحات بیشتر »

معنی cut out در زبان انگلیسی

معنی cut out

معنی cut out در این قسمت از زبان علم به معنی cut out می پردازیم. این اصطلاح معانی متعددی دارد که عبارتند از : خم کردن، برش دادن چیزی مثل کاغذ، کانال پر کن، قطع جریان آب یا برق و…. که از میان معانی مختلف cut out، در اینجا فقط …

توضیحات بیشتر »

معنی leave out

معنی leave out

معنی leave out یک معنی leave out که در این قسمت از زبان علم مورد نظر است،  جاگذاشتن چیزی است. البته این اصطلاح معانی دیگری نیز دارد که عبارتند از دور انداختن ، ول کردن ، صرف نظر کردن از not include, discard مثال از کاربرد اصطلاح leave out Leave …

توضیحات بیشتر »

معنی come down to

معنی come down to معنی come down to یعنی وقتی یک جنبه خاصی از یک موقعیت یا موضوع اهمیت پیدا می کند، در واقع آن موضوع به سمت ان جنبه خاص come down to می شود. وقتی رفتن به مدرسه به جای اینکه روی یادگیری و آموختن مطالب مفید متمرکز …

توضیحات بیشتر »

معنی turn sb on to sth

معنی turn sb on to sth

معنی turn sb on to sth معنی turn sb on to sth یعنی شخصی را به چیزی مثل ورزش یا تحصیل علاقه مند کردن. اگر شما بتوانید علاقه فردی را به کاری که قبلا میلی به آن نداشته است، برانگیزید، در واقع turn sb on to sth انجام داده اید. …

توضیحات بیشتر »

معنی push someone’s buttons

معنی push someone’s buttons

معنی push someone’s buttons معنی push someone’s buttons یعنی عمدا کاری انجام دهیم یا حرفی بگوییم که باعث عصبانیت طرف مقابل شود. اگر به عنوان مثال کسی را تمسخر کنید تا او را عصبانی کنید، push someone’s buttons انجام داده اید. اگر رازی را که نباید بگویید، اما بگویید تا …

توضیحات بیشتر »

معنی Water under the bridge

معنی Water under the bridge

معنی Water under the bridge معنی Water under the bridge یعنی مسئله ای که در گذشته مهم بوده و اکنون دیگر اهمیت سابق را ندارد یا جای نگرانی ندارد. حال ممکن است که شخص برای رفع آن تلاش کرده باشد یا ممکن است مشمول گذر زمان شده باشد و کار …

توضیحات بیشتر »

معنی will be with you shortly

معنی will be with you shortly موضوع این قسمت از آموزش های زبان علم است که میخواهیم به مفهوم و اجزای این اصلاح بپردازیم. اول یک مثال برای درک موقعیتی که از این اصطلاح استفاده می شود را با هم میخوانیم. فرض کنید شما قصد انجام یک مصاحبه شغلی را …

توضیحات بیشتر »